image banner
Đăng nhập
Kiên quyết cải thiện chỉ số cải cách hành chính một cách thực chất”

Tải về

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tại cuộc họp sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022. Cùng dự cuộc họp có Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ.

 

Năm 2021, theo công bố của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (PAR INDEX), tổng điểm của Bộ GDĐT đạt được là 80,61/100 điểm, xếp thứ 16/17 Bộ, cơ quan ngang Bộ.

 

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, những nguyên nhân dẫn tới việc chỉ số cải cách hành chính của Bộ GDĐT thấp đã được các thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ thẳng thắn chỉ ra. Những giải pháp nhằm khắc phục trong cả trước mắt và lâu dài cũng đã được thảo luận, thống nhất triển khai.

Trước thực tế công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính Bộ GDĐT yêu cầu, công việc cần làm là phải kiên quyết, cố gắng cải thiện chỉ số cải cách hành chính của Bộ GDĐT. “Việc này không phải chỉ để xếp hạng mà là để làm công việc của chúng ta tốt lên trong thực chất”, Bộ trưởng nói.

Về các giải pháp, Bộ trưởng nhấn mạnh tới việc cần có một kế hoạch tổng thể để điều chỉnh, thay đổi một cách có hệ thống, trong đó từng đơn vị nhìn thấy những việc cần làm ngay, đánh giá được mức độ hoàn thành của từng việc để có giải pháp thực hiện. “Phương châm là làm tốt từng việc cụ thể’, Bộ trưởng chỉ đạo.

Đề cập tới các yếu tố để thực hiện cải cách hành chính, Bộ trưởng cho rằng: Cần lấy ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số là chỗ dựa quan trọng, xuyên suốt và bao quát. Bên cạnh đó, yếu tố quyết định là ý thức và kỹ năng của những người thực hiện. Tăng cường kiểm tra, đánh giá cũng là yếu tố quan trọng cần được lưu ý triển khai.

Ngoài tập trung cho nhiệm vụ cải thiện điểm số ở các lĩnh vực trong bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ, Bộ trưởng còn đặt ra yêu cầu cho các đơn vị về việc hiện đại hóa hành chính, cải cách các thủ tục hành chính, rà soát các thủ tục và triển khai Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

“Làm tốt công tác cải cách hành chính cũng có nghĩa là tốt cho toàn bộ công tác điều hành, quản lý nhà nước của Bộ GDĐT. Cải cách hành chính không phải là việc của một khâu, một bộ phận, mà là việc của tất cả các bộ phận, các đơn vị và tất cả mọi người. Cho nên, phải xác định cần làm một cách ráo riết và có biện pháp phù hợp”, Bộ trưởng nêu rõ.

Tại cuộc họp, một số giải pháp trọng tâm để nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Bộ GDĐT năm 2022 và những năm tiếp theo đã được đề xuất như: Nâng cao vai trò của người đứng đầu đơn vị, nâng cao năng lực của đội ngũ công chức làm công tác cải cách hành chính; tập trung khắc phục các hạn chế, nhất là các tiêu chí thành phần có điểm số thấp như việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy…

Trung tâm Truyền thông Giáo dục